Outplacementtraject

helpt je bij het vinden van een nieuwe baan.
Klik hier voor meer informatie

Ons outplacementtraject helpt je bij het maken van nieuwe keuzes welk baan bij jou past, daarna gaan we daadwerkelijk op zoek naar jouw ideale baan.

 • Support door ervaren loopbaancoach

 • Zelfvertrouwen versterken en koers bepalen

 • Inspelen op kansen op de arbeidsmarkt

 • Update van CV en gebruik van social media en netwerken

 • Optimale voorbereiding op sollicitaties

Voor wie is dit traject geschikt?

Een outplacementtraject is geschikt als je:

 • met je werkgever tot overeenstemming gekomen bent dat je gebruik mag maken van een outplacementbureau, vaak is dit opgenomen in een vaststellingsovereenkomst
 • buiten je huidige werkkring op zoek moet gaan naar een nieuwe baan
 • ondersteuning kunt gebruiken om uit te zoeken wat een passende vervolgstap zou zijn,
 • je kansen op het verwerven van een baan sterk wilt vergroten, door versterking van je sollicitatie- en netwerkvaardigheden,

Wat is het doel van dit traject?

Doel van een outplacementtraject is het verwerven van een nieuwe baan.
Of een andere manier om geld te verdienen, zoals het starten van een eigen bedrijf.

Wat is de opbouw van dit traject?

Een outplacementtraject bij De Ommezwaai biedt individuele begeleiding op maat. Je hebt regelmatig gesprekken met een vaste loopbaancoach.

Grofweg is een outplacementtraject in te delen in twee fasen: de persoonsgerichte fase en de marktgerichte fase. Uiteraard wordt er vanaf het begin ingespeeld op actuele kansen in de markt.

Persoonsgerichte fase: ontwikkelen van een nieuw perspectief.
De gesprekken in deze fase zijn gericht op het krijgen van een helder beeld van je wensen, je achtergrond, ontwikkelde eigenschappen, vaardigheden en kennis.

In deze gesprekken wordt aandacht besteed aan:

 • gevoelens die horen bij de nieuw ontstane situatie
 • analyse van je levens- en loopbaangeschiedenis tot nu toe
 • in kaart brengen aanwezige competenties
 • het formuleren van werkomstandigheden waarin je goed tot je recht komt
 • wensen en ambities
 • onderkennen van sterke en zwakke kanten in relatie tot de arbeidsmarkt
 • bepalen van passend loopbaanperspectief (functie, branche, taken, omstandigheden)

De informatie uit de gesprekken wordt –indien gewenst of noodzakelijk- aangevuld met een persoonlijkheidstest en een beroepskeuzetest. In het algemeen duurt de persoonsgerichte fase 6 tot 8 weken. Onze outplacementtrajecten zijn zo opgezet dat je al snel in het traject uitgedaagd wordt om stappen te maken richting de arbeidsmarkt, met het aanmaken van je Linkedin profiel, het zoeken naar passende vacatures, oriënterende netwerkgesprekken en concrete solliciaties.

Marktgerichte fase: arbeidsmarktoriëntatie en jobhunting.
Het vervolg van het outplacementprogramma is gericht op het versterken van je vaardigheden om adequaat de arbeidsmarkt te betreden, om je effectief te presenteren (zowel online als offline), te netwerken en te solliciteren.

Aandachtspunten in deze fase zijn:

 • welke banen komen en welke banen gaan
 • keuze voor een toekomstperspectief aanscherpen door netwerken
 • afstemmen van het eigen aanbod op de wensen van de arbeidsmarkt
 • persoonlijke presentatie in netwerk en sollicitatiegesprekken
 • gebruik van internet bij vinden van vacatures
 • het verzamelen van aanvullende informatie rond vacatures
 • het opstellen een functiegericht Curriculum Vitae
 • online zichtbaarheid optimaliseren
 • motivatie en geschiktheid in overtuigende sollicitatiebrieven
 • voorbereiding op sollicitatie- en arbeidsvoorwaardengesprekken

Als je binnen de overeengekomen termijn een baan vindt, biedt De Ommezwaai je nog (maximaal) drie coachingsgesprekken in je nieuwe baan, zodat je goed door je proeftijd komt.

Wat is de werkwijze van dit traject?

Je hebt regelmatige gesprekken met een vaste loopbaancoach.
Tussen de gesprekken in werk je zaken uit. Voorbeelden van opdrachten zijn: maken van analyse van je opleidings- en werkervaringen, nagaan waar jij voldoening aan beleeft, fantaseren over wat je graag zou willen doen of leren, feedback vragen in je omgeving over sterke en zwakke punten, verzamelen van interessante vacatures.

In de marktgerichte fase spreken we meestal eens in de twee weken af. We werken gericht aan het bijstellen van je CV op de nieuwe functierichting, aan het plaatsen van je CV en/of een zoekprofiel op vacaturesites, aan het gebruik van sociale netwerken zoals Linkedin, aan het voorbereiden van netwerkgesprekken en persoonlijke presentatie.

We helpen je met een goede voorbereiding door een goede vacature-analyse, het verzamelen van informatie over de organisatie en functie, het voorbereiden, oefenen en evalueren van sollicitatiegesprekken.

We zetten waar mogelijk graag onze netwerkcontacten voor je in, maar we doen niet aan job-hunting. Met andere woorden, je regelt je eigen baan en wij helpen je achter de schermen om zo goed mogelijk voor de dag te komen.

Waneer en waar?

Het traject kan op ieder gewenst moment starten, na goedkeuring van het traject door je werkgever.
De gesprekken vinden plaats op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur persoonlijke of online. Meestal tijdens de persoonsgerichte fase met een frequentie van één gesprek per week (mits er voldoende tijd beschikbaar is vanuit de organisatie om de opdrachten te maken en de gesprekken te voeren). Meestal is er één gesprek per twee weken in de marktgerichte fase.
De gesprekken vinden plaats aan de Van Egmondstraat 5 in Castricum. Hier vind je de routebeschrijving.

Door wie wordt dit traject gegeven?

Outplacementtrajecten worden uitgevoerd door één van onze loopbaancoaches.

Welke kosten zijn er bij deze training?

Wij hebben outplacementtrajecten in twee maten:

Compact:
Traject van € 2.775,- bestaand uit

Intake

 • loopbaantraject van 6 gesprekken
 • 3 gesprekken (1 x per 2 weken) gericht op ondersteuning bij baanverwerving
 • 2 uur tussentijds e-mail/telefonisch support bij sollicitaties tijdens het traject
 • Persoonlijkheidsvragenlijst, Beroepskeuzeonderzoek
 • eindgesprek of schriftelijke terugkoppeling aan de werkgever
 • werkmap voor opdrachten en achtergrondartikelen

Dit traject is een verkorte versie van ons volledige traject. In de praktijk betekent het dat we je kunnen helpen bij een algemene update van je CV, het maken van één a twee functiegerichte sollicitatiebrieven en een algemene voorbereiding op netwerkgesprekken. Alle uren zijn tot een half jaar na de start van het traject in te zetten.

Volledig:
Traject van € 3.950,- bestaand uit

Intake

 • loopbaantraject van 6 gesprekken
 • 9 gesprekken (1 x per 2 weken) gericht op ondersteuning bij baanverwerving
 • 5 uur tussentijds e-mail/telefonisch support bij sollicitaties tijdens het traject
 • tussentijdse evaluatie
 • Persoonlijkheidsvragenlijst, Beroepskeuzeonderzoek
 • eindgesprek of schriftelijke terugkoppeling aan de werkgever
 • werkmap voor opdrachten en achtergrondartikelen

Dit volledige traject biedt je optimale ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. Gedurende het hele traject helpen we je bij de voorbereiding en evaluatie van al je sollicitatieacties, de screening van je solliciatiebrieven en het aanpassen van je CV per sollicitatie, voorbereiding op sollicitatiegesprekken, eventuele assessments of pschologische tests en arbeidsvoorwaardengesprekken, waardoor je je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. Alle uren zijn binnen een jaar na de start van het traject in te zetten.

Op Maat

Mocht je met je werkgever een afwijkend bedrag aan outplacementvergoeding zijn overeengekomen, dan kunnen wij een offerte op maat bieden, waarin we het aantal uren aan ondersteuning aanpassen aan het beschikbare budget.

Resultaat

Helaas kunnen we je geen garantie geven dat het gaat lukken om binnen de termijn van het outplacementtraject een baan te vinden. We kunnen je wel garanderen dat je door het volgen van een outplacementtraject goed toegerust bent om aansluitend zelfstandig verder te kunnen gaan met het verwerven van een baan.

Vervolgmogelijkheden

Mocht je na afronding van je outplacementtraject nog prijs stellen op verdere ondersteuning, dan bieden we de volgende uitbreidingsmogelijkheden:

 1. Verlenging van het traject voor drie maanden, bestaand uit: 6 gesprekken en 2 uur tussentijds e-mail/telefonische contact: € 1.345,-
 2. Individueel sollicitatieconsult(en), ter voorbereiding op specifieke sollicitaties: € 245,- per gesprek inclusief voorbereiding. Screening van brief en CV voor specifieke vacature of voorbereiding op sollicitatiegesprek.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Groepsoutplacement

Mochten er meerdere mensen uit één organisatie zijn, dan kunnen wij ook een groepsoutplacement of Werk-naar-Werk-traject aanbieden. Overleg met Jacqueline Boots voor een offerte op maat: 06-26050412 of info@ommezwaai.nl.

Een nieuw begin, begint hier!

Op de volgende pagina hebben we enkele vragen voor je. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Pin It on Pinterest

Open chat
Hulp nodig?
Hoi,
Kan ik je helpen?