Erkende Beroepsopleiding Doelgericht Coachen

Leer hoe je mensen coacht in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Meer informatieInschrijven

Professioneel programma, bedoeld voor iedereen die professioneel mensen begeleidt. 

 • HR-adviseurs

 • Leidinggevenden

 • Leraren, studiebegeleiders, interne begeleiders

 • Consultants, adviseurs

 • Deze geaccrediteerde opleiding geeft je voldoende tools om te kunnen starten als zelfstandig coach. (De Ommezwaai biedt ook begeleiding aan starters!)

de opleiding Doelgericht Coachen is EQA geaccrediteerd op Practitioner niveau. 

Wat levert het je op?

Een van de deelnemers zei aan het eind van de opleiding: “het is een cadeau voor de rest van je leven”. Coachend gedrag komt van pas in heel veel situaties en tijdens deze opleiding ontwikkel jij je daarin. Je leert bovendien kwalitatief goed coachen. Jij bent tenslotte het instrument. Aan het eind van de opleiding voldoende in huis om je eigen weg te vinden als coach.

Communicatieadviseur bij verzekeraar:

Ik wil mijzelf verbreden, ben nieuwsgierig naar de tools die worden besproken en geleerd en ik wil graag coach zijn bij mijn huidige werkgever

zzp-coach:

Ik wil me graag aansluiten bij het NOBCO vandaar deze training. Daarnaast ben ik van mening dat leren nooit stopt en dat het ook fijn is om te leren en scherp te blijven op je vakgebied.

Leidinggevende Gemeente:

De aanleiding voor het aanvangen van deze training ligt enerzijds in de wens tot persoonlijke ontwikkeling en anderzijds in de ontwikkeling van de organisatie. De organisatie ontwikkelt zich naar een organisatie waar meer ruimte komt voor resultaat verantwoordelijke eenheden en eigenaarschap. Daarbij komt de klassieke harkstructuur meer en meer te vervallen. Leidinggevende wordt daarbij verwacht zich steeds minder met de inhoud bezig te zijn.

Intern Begeleider in basisonderwijs:

In mijn werk coach ik al regelmatig leerkrachten. Ik wil mij graag meer bekwamen in het coachen en daarmee wellicht ook als zelfstandige verder gaan.

Meewerkend leidinggevende zorgsinstelling:

De aanleiding om mee te doen aan deze opleiding is, dat ik binnen mijn werk  te maken heb sinds 2013 met een groter team, waardoor we met meerdere personen op de locatie tegelijk aan het werk zijn. Hierbij heb ik soms een sturende rol, en gezien mijn kwaliteit dat ik verder kan kijken. Is het voor mij een goede uitdaging om me te verdiepen hoe ik mijn collega’s kan motiveren. Bovendien wonen er op deze locatie meerder jongeren die veel zelfstandiger zijn, waardoor je steeds meer een coach taak krijgt.

HR-adviseur:

Ik werk op dit moment als HR Adviseur, mijn baan houdt op. Voor mij is dat een kans om als zelfstandig ondernemer te starten. Een onderdeel van mijn toekomstige onderneming bestaat uit het aanbieden van coaching. Omdat ik een professionele coach wil zijn, is het belangrijk een goede opleiding te volgen. 

Mobiliteitsadviseur Gemeente:

In mijn werk als loopbaanadviseur bij de gemeente merk ik dat ik over onvoldoende coachingservaring beschik. Niet de klant, maar ik ben na een sessie meestal eigenaar van de ‘to do list’.

Ik concentreer me vooral op de praktische advieskant van het vak en hoor mezelf meer uitleggen dan vragenstellen. De titel van de training: doelgericht coachen spreekt me aan omdat een doel en resultaat bij loopbaancoaching past. En ik onder coaching versta dat de klant vooral gemotiveerd wordt zelf aan de slag te gaan en verantwoordelijkheid voor zijn loopbaan te nemen. Ik zoek een training waarbij veel aandacht aan feedback en oefening wordt besteed. Wat ik prettig vind aan de Ommezwaai is dat loopbaanadvisering een bekend vakgebied is!

Afdelingsmanager gemeente:

De aanleiding is mijn nieuwe functie, waarbij ik leiding geef aan 3 clusters. In mijn vorige functie kon ik deels leidinggeven vanuit mijn rol als specialist binnen het vakgebied. Nu geef ik leiding aan professionals, waarbij ik inhoudelijk geen kennis van zaken heb. Ik wil deze collega’s wel graag op een goede manier begeleiden, waarbij ik coaching op een natuurlijke manier wil integreren in mijn manier van leidinggeven.

Ambulant begeleider VSO school:

De aanleiding dat ik mee wil doen aan de opleiding is dat ik dit schooljaar ben begonnen als Ambulant Begeleider  op een MBO opleiding.  Als AB-er wordt van mij verwacht dat ik de leerlingen door middel van o.a gesprekken begeleid naar hun doel. Ik wil mij graag ontwikkelen als coachend begeleider.

HRM adviseur op scholengemeenschap:

In mijn werk als HRM adviseur krijg ik volledig vrij spel om coaching in te zetten als instrument op het gebied van loopbaanontwikkeling en re-integratie, preventief ziekteverzuim en professionele groei van medewerkers. Middels de opleiding Doelgericht Coachen bij de Ommezwaai wil ik mij hierin verder professionaliseren. Bovendien word ik momenteel zelf gecoacht door iemand die is opgeleid bij de Ommezwaai en ik ben zeer tevreden over haar!

 

 

 • Groepen van maximaal twaalf deelnemers
 • Onder leiding van een senior trainer/coach
 • Jaaropleiding: tien inspirerende lesdagen
 • Twee proeftrajecten met echte klanten
 • Deelname aan intervisie
 • Start oktober op vrijdagen en in januari op zaterdagen
 • Interessante vervolgmogelijkheden

De opleiding Doelgericht Coachen kent drie pijlers.

 • Kennis en inzichten
 • Werkvormen/vaardigheden
 • Attitude/persoonlijke ontwikkeling

 

Wat komt er aan bod

In de opleiding leer je:

 • Een coachingstraject van intake tot evaluatie uit te voeren
 • Intakegesprek houden: doelen, randvoorwaarden en coachbaarheid
 • Doelen van het traject in kaart brengen en hierop sturen
 • Hoe je goed coacht, volgt en stuurt
 • Inspelen op non-verbale communicatie en interactiepatronen in het hier en nu
 • Omgaan met jouw verantwoordelijkheid als coach en die van de gecoachte
 • Inzicht in gedrags- en denkpatronen bij jezelf en bij de gecoachte
 • Belangrijkste coachingsmodellen en -vaardigheden en opdrachten die je kunt inzetten in je gesprekken
 • Modellen o.a.: NLP, Oplossingsgericht werken, systemische benadering
 • Hoe je je sterke punten als coach kunt versterken en hoe je je minder sterke punten kunt bijschaven
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen in je eigen kwaliteiten als coach.
 • Hoe werkt blended coaching? Welke online programma’s kun je hiervoor gebruiken.
 • Bovendien schrijf je je eigen business case.

De opleiding geeft je tools om cliënten zowel met werkgerelateerde problematiek als ook life/balance problematiek goed te kunnen coachen.

Hierbij kun je denken aan:

 • communicatie
 • assertiviteit
 • gedrag en attitude
 • balans privé en werk

Voorwaarden

Deze opleiding is geschikt als je:

 • HBO-werk en denkniveau hebt,
 • in je werk mensen coacht of begeleidt en/of als je ambitie hebt om zelfstandig coach te worden
 • interesse hebt in veranderingsprocessen bij anderen én bij jezelf 
 • leergierig bent en open staat voor feedback

Programma Opleiding Doelgericht Coachen

Dag 1. Wat is coaching?
 • Kennismaking
 • Kadersetting
 • Wat is coaching?
 • Basis coachingsmodel toepassen
 • Feedbackmodel en afspraken
 • Formuleren leerdoelen
 • Proefklanten en studiegroepen
 Dag 2. Oriëntatiefase
 • Elementen van een goede intake
 • Communicatiemodel
 • Contact/contract
 • Essenties herkennen, samenvatten, verslagleggen
 • In en uitvragen/theorie oplossingsgericht coachen
 • Uitvragen van doelen/vormvoorwaarden doelen
Dag 3.  Communicatie, feedback en kernkwadranten
 • Model van de Wereld
 • Afstemmen/rapport
 • Waarneming en interpretatie, intentie en effect
 • Inspelen op, benoemen van non-verbale signalen
 • Kernkwadrant Offman
Dag 4. Diagnosefase: doorvraagtechnieken
 • Herkennen: weglatingen, vervormingen en veralgemeniseringen (metamodel)
 • Up, down en lateraal chuncken
 • Milton taal toepassen
 • Intervisiemodellen en oefenen met ‘n intervisiemodel
Dag 5. Diagnosefase: diverse werkvormen
 • Werken met verschillende werkvormen
 • Levenstaart, levenspanorama, hoogte en dieptepunten
 • Werken met symbolen
 • Werken met schaalvragen
 • Tekenen
 • Effecten van werkvormen
 • Bepalen vervolgopdrachten in een traject
Dag 6. Diagnosefase: focus op de persoon en systeem
 • Methoden krachtenveldanalyse (genogram, organigram, sociogram, stenen)
 • Socialisatie: Scenische reconstructie
Dag 7. Diagnosefase: focus op de interactie
 • Niveaus van persoonlijk functioneren
 • Scenische reconstructie
 • Overtuiging veranderwerk
Dag 8. Overzicht en integratie
 • Schriftelijke toets
 • Terugblik werkvormen
 • Oefenen klantendag
Dag 9. Klantendag
 • Coachen van klanten in drietallen
Dag 10. Evalueren en afsluiten
 • Afronding van coachingstrajecten:
 • terugblik en vooruitblik
 • Maken van eigen actieplan voor de toekomst
 • Evaluatie met de klant van het traject
 Afronden van de opleiding:
 • Evaluatie eigen leerproces: waar sta je nu t.o.v. een jaar geleden?
 • Evaluatie van de opleiding
 • Hoe verder?
 • Afscheid nemen van elkaar
 • Diploma-uitreiking

Wat levert het je op?

Een van de deelnemers zei aan het eind van de opleiding: “het is een cadeau voor de rest van je leven”. Coachend gedrag komt van pas in heel veel situaties en tijdens deze opleiding ontwikkel jij je daarin. Je leert bovendien kwalitatief goed coachen. Jij bent tenslotte het instrument. Aan het eind van de opleiding voldoende in huis om je eigen weg te vinden als coach.

Je ontvangt een diploma als je:

 • minimaal 90% van alle lessen aanwezig geweest bent
 • minimaal 12 uur zelf gecoacht hebt
 • minimaal 20 uur aan intervisie hebt besteed
 • tijdens de lesdagen, in je verslagen van de coachingstrajecten en je eindverslag laat zien dat je goed reflecteert op je handelen als coach.
 • je de schriftelijke eindtoets met goed gevolg hebt afgelegd

Erkenning van de opleiding

Na afronding van de opleiding Doelgericht Coachen krijg je een diploma. Als je na de afronding van de opleiding als zelfstandig coach wilt gaan werken en je wilt aansluiten bij de NOBCO dan kan dat. Je kunt het portfolio dat je opbouwt in de opleiding gebruiken voor je accreditatie op practitioner niveau. De EQA aanvraag ligt bij het Nobco. Meer informatie hierover op www.nobco.nl

Vervolgmogelijkheden

Als je je na dit basisjaar wilt specialiseren, dan kan dat in onze vervolgopleiding Verdieping in Coaching, een modulair verdiepingsjaar. Hierbij kun je kiezen uit een breed aanbod van trainingen gegeven door zeer ervaren trainers.

 • Opleiding Loopbaanprofessional 3.0
 • RET
 • Teamcoaching
 • TA 

Herkansing

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor diplomering wordt op individuele basis besproken of en hoe je alsnog kunt voldoen. Aan een herkansing zijn geen extra kosten verbonden. De herkansing zal binnen een periode van 6 maanden na beëindiging van de opleiding plaatsvinden.

Waneer en waar?

De opleiding start twee keer per jaar. In het voorjaar en najaar. Je hebt gemiddeld één lesdag per drie weken, met uitzondering van de schoolvakanties (regio noord).

Start op zaterdag

 • 16 mei 2020 
 • 6 juni 2020 
 • 27 juni 2020 
 • 5 september 2020 
 • 3 oktober 2020 
 • 31 oktober 2020 
 • 28 november 2020 
 • 19 december 2020 
 • 9 januari 2021 
 • 6 februari 2021 

Start op vrijdag

 • 23 oktober 2020
 • 13 november 2020
 • 11 december 2020
 • 8 januari 2021
 • 5 februari 2021
 • 5 maart 2021
 • 9 april 2021
 • 21 mei 2021
 • 11 juni 2021
 • 2 juli 2021

De lestijden zijn telkens van 09.30 – 16.30 uur. De zaal is open vanaf 9.00 uur.

De opleiding is in De Telefooncentrale, Koelmalaan 350 – 004, 1812 PS Alkmaar. Er is voldoende gratis parkeerplaats aanwezig. Onder contact vind je de routebeschrijving met zowel auto als openbaar vervoer. Hier vind je de routebeschrijving en overnachtingsmogelijkheden.

Studiebelasting

Qua studiebelasting kun je uitgaan van zo’n 285 uur voor de totale opleiding. Deze uren zijn als volgt berekend:

Uren praktijkoefeningen (tijdens lesdag, intervisie en proefklanten)  69
Uren zelfstudie (literatuurstudie en portfolio) 156
Uren theorie (tijdens lesdagen) 34
Uren persoonlijke reflectie op handelen en geleerde 26
Totaal 285

Een opleidingsgroep bestaat uit minimaal 6, maximaal 12 deelnemers.

 

Belastingaftrek

Je studiekosten zijn aftrekbaar van je inkomstenbelasting (met een drempel van € 250,-). Dit betekent dat je tot 52% korting kunt krijgen op je opleiding, afhankelijk van je inkomen. Dit betreft de kosten voor je opleiding, maar ook bijvoorbeeld de studieboeken. Voor meer informatie en de laatste stand van zaken met betrekking tot het aftrekken van studiekosten, verwijzen we je naar de site van de Belastingdienst.

Jouw investering in je toekomst

De totale kosten van de opleiding bedraagt € 3.900,- (BTW-vrij), inclusief materiaal, lunch, koffie en thee, exclusief literatuur en vier terugkombijeenkomsten verdeeld over drie maanden.

Je kunt de opleiding ook betalen in vier termijnen van € 1.020,- . Deze bedragen zijn BTW vrij

Vergoedingsmogelijkheden en gespreide betaling

Veel werkgevers vergoeden dergelijke opleidingen voor hun personeel. Informeer bij je manager of P&O naar de mogelijkheden. Als je de opleiding zelf moet betalen, dan kun je hem deels aftrekken van de belasting. Informeer bij de belastingdienst of je accountant naar de mogelijkheden.

Door wie wordt deze opleiding gegeven?

De opleiding wordt gegeven door Peter Jansen van De Ommezwaai. Peter is vaste docent voor deze opleiding sinds 2008.

Hij heeft vele jaren ervaring als coach, loopbaanadviseur, manager en trainer in de dienstverlenende sector. Hij is internationaal gecertificeerd NLP-trainer, NLP-counselor en Noloc en CMI erkend loopbaanadviseur.

 
Literatuur (zelf aan te schaffen) Hieronder direct de links naar bol.com
 • E-book Coachen met NLP – Paul Kerr
  Scriptum Books/ 9789055949014/december 2011 EPUB
  In papier alleen nog 2e hands te verkrijgen
 • Leren Coachen Basisboek – Marinka van Beek, Ineke TijmesBoom/Nelissen/6e druk/2016|
  ISBN- 9789024402458
 • Oplossingsgericht coachen – Insoo Kim Berg, Peter SzabóThema / 8e druk / Verschijningsjaar 2016 ISBN-9789058718174
 • Handboek voor coaching – Alex EngelUitgeverij Ronde Tafel, Su de/februari 2010
  ISBN-9789077458075Praktische info

Door de intervisies, die als een spiegel fungeerden, heb ik ook zelfkennis en psychologische inzichten opgedaan.

Pauline Klinkhamer, hr-manager Dekker Chrysanten (Hensbroek)

Als hr-manager had ik natuurlijk vakkennis op zak om onze medewerkers te begeleiden, bijvoorbeeld bij re-integratie- en ontwikkeltrajecten. Die vaardigheden wilde ik graag uitbreiden met extra tools om in te zetten bij gesprekken. Een coachopleiding leek me daarvoor een goed middel. Om meerdere redenen koos ik voor De Ommezwaai. Hun coachopleiding is geaccrediteerd, wat voor mij echt een voorwaarde was. Verder bieden ze naast theorie en praktijk ook intervisie aan, dus de mogelijkheid om van elkaar te leren. Dat het een langer durende opleiding was, vond ik ook een pre. Hierdoor zou ik de opgedane kennis beter kunnen borgen, verwachtte ik. En tenslotte was het fijn dat de cursusdagen op zaterdag werden gegeven. Echt een cadeautje, zo’n dag voor mezelf!

Ik heb veel geleerd van de opleiding, meer zelfs dan mijn eigen leerdoelen, die vooral gericht waren op gesprekstechnieken. Door de intervisies, die als een spiegel fungeerden, heb ik ook zelfkennis en psychologische inzichten opgedaan. Daarnaast waren de praktijksituaties van anderen bijzonder leerzaam. Ik heb meer kijk gekregen op wat mensen beweegt en andere manieren geleerd om het gesprek aan te gaan. En misschien wel het belangrijkste: dat praten over oplossingen maakt dat er een oplossing komt.

Mijn docenten Jacqueline Boots en Peter Jansen zijn ervaren opleiders die een vertrouwde en veilige leeromgeving creëerden, met voldoende feedback. En de cursusdagen waren bijna verwendagen, zo gastvrij werden we onthaald! Samengevat, een dikke 8 voor deze intensieve opleiding in een prettige sfeer, die me veel inzicht en energie heeft opgeleverd.

Jojanneke van der Zijl, Operationeel specialist en coach bij Politie Nederland

In mijn werk bij de politie kreeg ik steeds meer de behoefte om de zachte kant van mezelf te ontwikkelen. Ik voelde dat mijn sterke punten beter tot hun recht zouden komen in coaching. Als ik een geaccrediteerde coachopleiding zou volgen, kon ik een plek krijgen in de interne coachpool van de politie en dat sprak me bijzonder aan. Ik deed hiervoor grondig onderzoek bij de NOBCO en kwam uit bij De Ommezwaai, allereerst op basis van de inhoud, en ook omdat het qua investering aantrekkelijk was. Een gesprek met Jacqueline Boots trok me definitief over de streep.

De opleiding was in één woord superleuk! Door mijn werkomgeving was ik gewend aan een behoorlijk directieve manier van trainen; Peter Jansen pakte het juist heel relaxed aan. Hij drukte op de trainingsdagen precies de juiste knopjes in en de rest ontwikkelde zich in de periodes ertussen, door te reflecteren en zelf te experimenteren. Ik merkte dat de kennis zo veel beter indaalde en bleef hangen. Ook de intervisiemomenten met de groep droegen daaraan bij. Die opbouw werkte voor mij dus uitstekend.

Mijn werk is er enorm door veranderd! Ik hoor zelfs van anderen dat ik dat uitstraal. De mensen die ik coach voelen zich als individu meer gehoord en gezien. Dat is een intiem proces, want je moet jezelf laten zien en dat is niet typisch politie. Ik gun iedereen een coach, zeg ik nu, want het kan het verschil maken tussen opbranden of op de juiste plek in de organisatie terechtkomen. Het is fijn om daarmee bij te dragen aan een cultuuromslag binnen de politie, van ‘zo is het altijd gegaan’ naar coachend leiderschap. En daarom geef ik de coachopleiding van De Ommezwaai een 9!

Een nieuw begin, begint hier!

Op de volgende pagina hebben we enkele vragen voor je. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Pin It on Pinterest