Erkende Beroepsopleiding Doelgericht Coachen

Leer hoe je mensen coacht in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Klik hier voor meer informatie

Professioneel programma, bedoeld voor iedereen die professioneel mensen begeleidt.

 • HR-adviseurs

 • Leidinggevenden

 • Leraren, studiebegeleiders, interne begeleiders

 • Consultants, adviseurs

 • Deze geaccrediteerde opleiding geeft je voldoende tools om te kunnen starten als zelfstandig coach. (De Ommezwaai biedt ook begeleiding aan starters!

Hulp nodig bij starten  van jouw bedrijf? Schrijf je in

 

Wat levert het je op?

Een van de deelnemers zei aan het eind van de opleiding: “het is een cadeau voor de rest van je leven”. Coachend gedrag komt van pas in heel veel situaties en tijdens deze opleiding ontwikkel jij je daarin. Je leert bovendien kwalitatief goed coachen. Jij bent tenslotte het instrument. Aan het eind van de opleiding voldoende in huis om je eigen weg te vinden als coach.

De opleiding Doelgericht Coachen is EQA geaccrediteerd op Practitioner niveau. 

Motieven van deelnemers 

Teamcoach Rabo Klantenservice

“Een goede opleiding, die je een stevige basis geeft richting het doelgericht coachen. Kleine groepen, goede trainers, veel praktijk en ook voldoende theorie om direct mee aan slag te kunnen. De opleiding heeft mij veel gebracht; ik heb een mooie persoonlijke groei doorgemaakt en mede hierdoor een nieuwe baan gevonden als teamcoach!”

– Kirsten Klein-Brand

Adviseur bedrijfsondersteuning

“Prima opleiding! Geeft je een brede en goede basis waarmee je als coach aan de slag kunt gaan. Ervaren trainers, mooie afwisseling tussen theorie en praktijk. Kleine groepen wat er voor zorgt dat er voldoende ruimte is voor interactie en individuele vragen. En niet te vergeten: fijne locatie die goed bereikbaar is.”

– Astrid Heddema

Stress en burn-out coach

“Ik heb bij de Ommezwaai de opleiding Doelgericht Coachen gevolgd. Dit was voor mij de eerste en hele belangrijke stap om te komen tot wat ik nu doe, namelijk stress en burn-out coach. Het was mijn eerste aanraking met het coachvak en ik was vanaf de eerste les gelijk enthousiast. Dat kwam met name doordat op een hele laagdrempelige manier werd lesgegeven en in een kleine groep. Dat paste helemaal bij mij. Het fijne van deze opleiding vond ik dat er naast de benodigde kennis, praktijkvoorbeelden werden gegeven, een aantal oefeningen live voor de groep werden gedaan en je natuurlijk ook zelf in groepjes met de oefeningen aan de slag ging. Zo was er een hele mooie afwisseling en vloog de dag voorbij. En door het werken met proefklanten tijdens de training, groeide mijn zelfvertrouwen om na de opleiding al geleidelijk aan met de eerste klanten te kunnen beginnen.

– Miriam Dijst

 • Groepen van maximaal twaalf deelnemers
 • Onder leiding van een senior trainer/coach
 • Jaaropleiding: tien inspirerende lesdagen
 • Twee proeftrajecten met echte klanten
 • Deelname aan intervisie
 • Start oktober op vrijdagen en in januari op zaterdagen
 • Interessante vervolgmogelijkheden

De opleiding Doelgericht Coachen kent drie pijlers.

 • Kennis en inzichten
 • Werkvormen/vaardigheden
 • Attitude/persoonlijke ontwikkeling

 

Wat komt er aan bod

In de opleiding leer je:

 • Een coachingstraject van intake tot evaluatie uit te voeren
 • Intakegesprek houden: doelen, randvoorwaarden en coachbaarheid
 • Doelen van het traject in kaart brengen en hierop sturen
 • Hoe je goed coacht, volgt en stuurt
 • Inspelen op non-verbale communicatie en interactiepatronen in het hier en nu
 • Omgaan met jouw verantwoordelijkheid als coach en die van de gecoachte
 • Inzicht in gedrags- en denkpatronen bij jezelf en bij de gecoachte
 • Belangrijkste coachingsmodellen en -vaardigheden en opdrachten die je kunt inzetten in je gesprekken
 • Modellen o.a.: NLP, Oplossingsgericht werken, systemische benadering
 • Hoe je je sterke punten als coach kunt versterken en hoe je je minder sterke punten kunt bijschaven
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen in je eigen kwaliteiten als coach.
 • Hoe werkt blended coaching? Welke online programma’s kun je hiervoor gebruiken.
 • Bovendien schrijf je je eigen business case.

De opleiding geeft je tools om cliënten zowel met werkgerelateerde problematiek als ook life/balance problematiek goed te kunnen coachen.

Hierbij kun je denken aan:

 • communicatie
 • assertiviteit
 • gedrag en attitude
 • balans privé en werk

Voorwaarden

Deze opleiding is geschikt als je:

 • HBO-werk en denkniveau hebt,
 • in je werk mensen coacht of begeleidt en/of als je ambitie hebt om zelfstandig coach te worden
 • interesse hebt in veranderingsprocessen bij anderen én bij jezelf 
 • leergierig bent en open staat voor feedback

Programma Opleiding Doelgericht Coachen

Dag 1. Wat is coaching?
 • Kennismaking
 • Kadersetting
 • Wat is coaching?
 • Basis coachingsmodel toepassen
 • Feedbackmodel en afspraken
 • Formuleren leerdoelen
 • Proefklanten en studiegroepen
 Dag 2. Oriëntatiefase
 • Elementen van een goede intake
 • Communicatiemodel
 • Contact/contract
 • Essenties herkennen, samenvatten, verslagleggen
 • In en uitvragen/theorie oplossingsgericht coachen
 • Uitvragen van doelen/vormvoorwaarden doelen
Dag 3.  Communicatie, feedback en kernkwadranten
 • Model van de Wereld
 • Afstemmen/rapport
 • Waarneming en interpretatie, intentie en effect
 • Inspelen op, benoemen van non-verbale signalen
 • Kernkwadrant Offman
Dag 4. Diagnosefase: doorvraagtechnieken
 • Herkennen: weglatingen, vervormingen en veralgemeniseringen (metamodel)
 • Up, down en lateraal chuncken
 • Milton taal toepassen
 • Intervisiemodellen en oefenen met ‘n intervisiemodel
Dag 5. Diagnosefase: diverse werkvormen
 • Werken met verschillende werkvormen
 • Levenstaart, levenspanorama, hoogte en dieptepunten
 • Werken met symbolen
 • Werken met schaalvragen
 • Tekenen
 • Effecten van werkvormen
 • Bepalen vervolgopdrachten in een traject
Dag 6. Diagnosefase: focus op de persoon en systeem
 • Methoden krachtenveldanalyse (genogram, organigram, sociogram, stenen)
 • Socialisatie: Scenische reconstructie
Dag 7. Diagnosefase: focus op de interactie
 • Niveaus van persoonlijk functioneren
 • Scenische reconstructie
 • Overtuiging veranderwerk
Dag 8. Overzicht en integratie
 • Schriftelijke toets
 • Terugblik werkvormen
 • Oefenen klantendag
Dag 9. Klantendag
 • Coachen van klanten in drietallen
Dag 10. Evalueren en afsluiten
 • Afronding van coachingstrajecten:
 • terugblik en vooruitblik
 • Maken van eigen actieplan voor de toekomst
 • Evaluatie met de klant van het traject
 Afronden van de opleiding:
 • Evaluatie eigen leerproces: waar sta je nu t.o.v. een jaar geleden?
 • Evaluatie van de opleiding
 • Hoe verder?
 • Afscheid nemen van elkaar
 • Diploma-uitreiking

Wat levert het je op?

Een van de deelnemers zei aan het eind van de opleiding: “het is een cadeau voor de rest van je leven”. Coachend gedrag komt van pas in heel veel situaties en tijdens deze opleiding ontwikkel jij je daarin. Je leert bovendien kwalitatief goed coachen. Jij bent tenslotte het instrument. Aan het eind van de opleiding voldoende in huis om je eigen weg te vinden als coach.

Je ontvangt een diploma als je:

 • minimaal 90% van alle lessen aanwezig geweest bent
 • minimaal 12 uur zelf gecoacht hebt
 • minimaal 20 uur aan intervisie hebt besteed
 • tijdens de lesdagen, in je verslagen van de coachingstrajecten en je eindverslag laat zien dat je goed reflecteert op je handelen als coach.
 • je de schriftelijke eindtoets met goed gevolg hebt afgelegd

Erkenning van de opleiding

Na afronding van de opleiding Doelgericht Coachen krijg je een diploma. Als je na de afronding van de opleiding als zelfstandig coach wilt gaan werken en je wilt aansluiten bij de NOBCO dan kan dat. Je kunt het portfolio dat je opbouwt in de opleiding gebruiken voor je accreditatie op practitioner niveau. De EQA aanvraag ligt bij het Nobco. Meer informatie hierover op www.nobco.nl

Vervolgmogelijkheden

Als je je na dit basisjaar wilt specialiseren, dan kan dat in onze vervolgopleiding Verdieping in Coaching, een modulair verdiepingsjaar. Hierbij kun je kiezen uit een breed aanbod van trainingen gegeven door zeer ervaren trainers.

 • Opleiding Loopbaanprofessional 3.0
 • RET
 • Teamcoaching
 • TA 

Herkansing

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor diplomering wordt op individuele basis besproken of en hoe je alsnog kunt voldoen. Aan een herkansing zijn geen extra kosten verbonden. De herkansing zal binnen een periode van 6 maanden na beëindiging van de opleiding plaatsvinden.

Waneer en waar?

De opleiding start twee keer per jaar. In het voorjaar en najaar. Je hebt gemiddeld één lesdag per drie weken, met uitzondering van de schoolvakanties (regio noord).

Start op zaterdag

 • 16 mei 2020 
 • 6 juni 2020 
 • 27 juni 2020 
 • 5 september 2020 
 • 3 oktober 2020 
 • 31 oktober 2020 
 • 28 november 2020 
 • 19 december 2020 
 • 9 januari 2021 
 • 6 februari 2021 

Start op vrijdag

 • 23 oktober 2020
 • 13 november 2020
 • 11 december 2020
 • 8 januari 2021
 • 5 februari 2021
 • 5 maart 2021
 • 9 april 2021
 • 21 mei 2021
 • 11 juni 2021
 • 2 juli 2021

De lestijden zijn telkens van 09.30 – 16.30 uur. De zaal is open vanaf 9.00 uur.

De opleiding is in De Telefooncentrale, Koelmalaan 350 – 004, 1812 PS Alkmaar. Er is voldoende gratis parkeerplaats aanwezig. Onder contact vind je de routebeschrijving met zowel auto als openbaar vervoer. Hier vind je de routebeschrijving en overnachtingsmogelijkheden.

Studiebelasting

Qua studiebelasting kun je uitgaan van zo’n 285 uur voor de totale opleiding. Deze uren zijn als volgt berekend:

Uren praktijkoefeningen (tijdens lesdag, intervisie en proefklanten)  69
Uren zelfstudie (literatuurstudie en portfolio) 156
Uren theorie (tijdens lesdagen) 34
Uren persoonlijke reflectie op handelen en geleerde 26
Totaal 285

Een opleidingsgroep bestaat uit minimaal 6, maximaal 12 deelnemers.

 

Jouw investering in je toekomst

De totale kosten van de opleiding bedraagt € 3.900,- (BTW-vrij), inclusief materiaal, lunch, koffie en thee, exclusief literatuur en vier terugkombijeenkomsten verdeeld over drie maanden.

Je kunt de opleiding ook betalen in vier termijnen van € 1.020,- . Deze bedragen zijn BTW vrij

Vergoedingsmogelijkheden en gespreide betaling

Veel werkgevers vergoeden dergelijke opleidingen voor hun personeel. Informeer bij je manager of P&O naar de mogelijkheden. Als je de opleiding zelf moet betalen, dan kun je hem deels aftrekken van de belasting. Informeer bij de belastingdienst of je accountant naar de mogelijkheden.

Door wie wordt deze opleiding gegeven?

De opleiding wordt gegeven door Peter Jansen van De Ommezwaai. Peter is vaste docent voor deze opleiding sinds 2008.

Hij heeft vele jaren ervaring als coach, loopbaanadviseur, manager en trainer in de dienstverlenende sector. Hij is internationaal gecertificeerd NLP-trainer, NLP-counselor en Noloc en CMI erkend loopbaanadviseur.

Literatuur (zelf aan te schaffen) Hieronder direct de links naar bol.com
 • E-book Coachen met NLP – Paul Kerr
  Scriptum Books/ 9789055949014/december 2011 EPUB
  In papier alleen nog 2e hands te verkrijgen
 • Leren Coachen Basisboek – Marinka van Beek, Ineke TijmesBoom/Nelissen/6e druk/2016|
  ISBN- 9789024402458
 • Oplossingsgericht coachen – Insoo Kim Berg, Peter SzabóThema / 8e druk / Verschijningsjaar 2016 ISBN-9789058718174

Een nieuw begin, begint hier!

Op de volgende pagina hebben we enkele vragen voor je. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op.

Pin It on Pinterest

Open chat
Hulp nodig?
Hoi,
Kan ik je helpen?