Coachend leiderschap iets voor jou?

Coaching hoort bij het nieuwe leiderschap. Een coachende houding zorgt dat de medewerkers zelfstandig hun werk doen, zich toch gesteund voelen en met hun werk de goede kant op blijven gaan. Meer autonomie op de werkvloer.
Coachend leiderschap wordt nogal eens onderschat. Hoe moeilijk kan het zijn? Als ervaren manager moet je de coachende rol toch moeiteloos kunnen oppakken?

Hoe stap je als manager over op deze nieuwe vorm van leiderschap?
Het veranderen van je gedrag vergt inspanning en intrinsieke motivatie. Je wilt je medewerkers tenslotte anders gaan aansturen. Dit betekent loslaten en ze toch steunen. Waarbij je het optimale uit hen wilt halen zonder er bovenop te zitten en daarbij het initiatief en verantwoordelijkheid bij de medewerker laten. In essentie betekent coaching dat een begeleidende rol de plaats inneemt van directieve sturing. Bestaande vaardigheden worden versterkt en de ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten aangemoedigd, niet door de eigen kennis over te dragen, maar door het leerproces van de gecoachte te stimuleren. Een goede coachende leider bevordert de zelfstandigheid van de medewerkers en zet ze ertoe aan de verantwoordelijkheid te nemen.

Als je er moeite mee hebt om dit te doen draai het eens om: hoe zou je zelf willen worden benaderd? Zou je als manager willen dat iemand jou ging voorkauwen hoe je je werk moet doen? Omdat je niet wordt vertrouwd? De ruimte die je zelf wil hebben, moet je anderen ook gunnen. Net zoals je van jezelf weet dat je daar geen misbruik van maakt, moet je vertrouwen in je medewerkers stellen. Als je daarin slaagt, kun je zelf stoppen met rennen. Dat is een groot voordeel.

Er is moed nodig om het los te laten. Je bent en blijft tenslotte verantwoordelijk voor het eindresultaat. Geef je medewerkers vertrouwen, houdt contact en bedenk je eens wat het ergste is wat er kan gebeuren.
Coaching lijkt zo makkelijk. Iedereen kan coachen, wordt gedacht. Maar coaching is wel degelijk een vak dat oefening vraagt om goed onder de knie te krijgen. Met name de luistervaardigheden en het stellen van de juiste vragen moeten worden ontwikkeld. Wat ik vaak meemaak is dat leiders een vast moment voor een gesprek met hun mensen hebben afgesproken, bijvoorbeeld eens in de twee weken. Maar dat ze dat vaak afzeggen: “Als ik niks hoor, zal het vast wel goed gaan.”  Als je je medewerkers goed coacht, komen ze ook zelf naar je toe om te sparren over de uitdagingen en kansen van het werk.

Zorg dus als manager dat je voldoende kennis hebt van coaching en de skills in huis hebt. Dan ga je ook met meer vertrouwen starten aan dit avontuur en is de kant op een succesvolle verandering groter.
Vanuit de Ommezwaai helpen wij je er natuurlijk graag mee. Je kunt daarbij denken aan de coachopleiding of een individueel coachtraject. 

Succes met de overwegingen.

Jacqueline

Pin It on Pinterest

Open chat
Hulp nodig?
Hoi,
Kan ik je helpen?